Categorie
Analyse, CO2 footprint
Over dit project

Carbon Footprint Big Bags

Wereldwijd vervoeren ondernemers hun producten in big bags; grote industriële plastic zakken, veelal voor eenmalig gebruik. LC Packaging zette een hergebruik dienst op, in Almere maken medewerkers de zakken schoon, repareren eventuele defecten en de big bags zijn klaar voor hun tweede, derde, vierde, vijfde of zesde leven. 

Wat betekent dit hergebruik voor de CO2-uitstoot per gebruik van de big bag? Dit berekende ik door de levenscyclus in kaart te brengen, data te verzamelen over energie- en materiaalverbruik en op basis hiervan de CO2-uitstoot (in CO2-equivalent) te berekenen. Het resultaat: het opnieuw gebruiken van FIBC’s leidt tot een aanzienlijke vermindering van de carbon footprint en is afhankelijk van het aantal hergebruikcycli. Daarnaast gaf ik aanbevelingen om de impact nog meer te verlagen, onder andere door minder energie te gebruiken en afval te produceren bij het schoonmaken en repareren van de big bags.

De opdrachtgever is erg tevreden met de studie aangezien de resultaten de business case voor hergebruik versterkt.

Dit was een opdracht van Except Integrated Sustainability die ik samen met Marta Suanzes en Tim Horsten uitvoerde. Wil je ook weten hoeveel CO2 er vrijkomt in de levenscyclus van jouw product? Laat het me weten.