Maatschappelijk Verantwoord Vooruitstrevend Ondernemen

Ik ga voor een prachtige, duurzame wereld. Ik doe dit door organisaties te helpen met verduurzaming én door zelf ook zo duurzaam mogelijk te ondernemen. In 2020 maakte ik mijn eerste MVO plan en de komende jaren zal ik het uitbreiden en aanscherpen. Om kwaliteit te waarborgen worden mijn plannen jaarlijks gereviewed door Happy Planet Professionals.

Sustainable Development Goals

Voor mijn MVO plan ben ik vertrokken vanuit de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Dit zijn zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen voor 2030, zoals een einde maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Dit jaar heb ik activiteiten benoemd voor vijf van de zeventien SDG’s, namelijk Goede Banen en Economische Groei (SDG 8), Verantwoorde Consumptie (SDG 12), Klimaatactie (SDG 13), en Partnerschap voor de doelstellingen (SDG 17).

 

Maar de rest van de SDG’s verlies ik niet uit het oog. Ik blijf zoeken naar mogelijkheden om mijn positieve impact verder te vergroten en volgend jaar zullen meer SDG’s terugkomen in mijn MVO bijdrage.

Mijn MVO bijdrage

SDG 8: Goede Banen en Economische Groei

 • Ik behandel leveranciers zoals ik zelf behandeld wil worden. Ik betaal een eerlijke prijs en binnen de betalingstermijn en respecteer (intellectueel) eigendom.

SDG 12: Verantwoorde Consumptie

 • Ik minimaliseer de impact van mijn (bedrijfs-)inkoop door de volgende vragen te stellen:
  • Heb ik het echt nodig?
  • Kan ik het lenen?
  • Is het tweedehands te verkrijgen?
  • Wat is de meest duurzame optie als nieuw aankopen niet te vermijden is?

 

 • Ik regel mijn financiële zaken zo duurzaam mogelijk:
  • Ik heb een bedrijfsrekening bij de Triodosbank;
  • Ik heb een pensioenvoorziening bij Bright Pensioen, dat alleen duurzaam belegt en in handen is van alle deelnemers;
  • Ik doe mijn boekhouding sinds 2018 in Informer, een bedrijf met een aansprekend MVO beleid;
  • Ik heb een Arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Reaal, onderdeel van Vivat, de meest duurzame AOV in 2020. Zie de eerlijke geldwijzer.
  • Ik host mijn website bij Greenhost, die inzet op energiebesparing, duurzaam inkopen en het gebruiken van groene windstroom uit Nederland.

SDG 13: Klimaatactie

 • Ik bereken mijn CO2 uitstoot (scope 1, 2 en 3) en maak plannen om mijn uitstoot te verlagen. Wat overblijft compenseer ik door geld te schenken voor de aanleg van voedselbostuinen in Rotterdam via Nieuw Groen.
 • Ik maak klimaatvriendelijke vervoerskeuzes. Zo reis ik alleen met OV & fiets en vlieg ik niet.
 • Ik zet mijn expertise buiten werktijd in voor Stichting Klimaatgesprekken.

SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken.

 • Ik ben transparant en eerlijk. Ik geef inzage in bronnen en zorg dat mijn werk voor een ander inzichtelijk is. Ik deel mijn kennis, want we bereiken alleen een duurzame wereld als we samenwerken.
 • Ik deel mijn duurzame activiteiten op social media om anderen te inspireren om ook aan de slag te gaan.
 • Ik doneer minstens 10% van mijn netto inkomen aan organisaties die bijdragen aan het behalen van de SDG’s.
 • Ik ben partner van MVO Nederland om de transitie naar de nieuwe economie te versnellen.

Overig

 • Ik besteed minstens 50 uur per jaar (1 uur p/w) aan kennisontwikkeling om te leren hoe ik zo goed mogelijk kan bijdragen aan een prachtige, duurzame wereld.

CO2 footprint 2020

Een van mijn MVO acties is mijn CO2 uitstoot (scope 1, 2 en 3) berekenen en reductieplannen maken. Wat overblijft compenseer ik via Nieuw Groen.

 

Mijn zakelijke CO2 footprint voor 2020 is 1.3 ton CO2 equivalent en bestaat uit:

 

Energieverbruik kantoor (scope 1 & 2): 0 ton CO2 equivalent

0.1 ton CO2 equivalent als compensatie gas niet meegerekend wordt (bruto emissie) 
Op basis van energieverbruik 2020 gekoppeld aan de CO2 emissiefactoren voor energie.

 

De CO2-uitstoot voor het kantoor blijft gelijk aan 2019, namelijk 0 ton CO2. Stroom wordt opgewekt door onze eigen zonnepanelen en gasverbruik wordt gecompenseerd door energieleverancier Pure Energie. Gasverbruik is gedaald met 12% in 2020 vergeleken met 2019, door het doorvoeren van enkele isolatiemaatregelen en doordat 2020 een warmer was dan 2019 (dit verklaart 5% van de daling).

 

Vervoer (scope 3): 0 ton CO2 equivalent
Op basis van gereisde kilometers 2020 gekoppeld aan de CO2 emissiefactoren voor transport.

 

Dit is een daling van 100% ten opzichte van 2019 (0.07 ton CO2), doordat ik minder reisde in 2020 door Corona en omdat ik alleen met OV reisde of met de fiets. NS, intercity direct en regionale elektrische treinen gebruiken 100% groene stroom, waardoor er geen emissies vrijkomen per reizigerskilometer (bron: CO2 emissiefactoren).

 

Producten & diensten (scope 3): 1.3 ton CO2 equivalent
Via spend analyse op basis van bedrijfsuitgaven 2020 gekoppeld aan de CO2 emissiefactoren van DEFRA 2011.

 

Dit is een stijging van 40% ten opzichte van 2019 (0.9 ton CO2). Dit komt door verhoogde uitgaven in 2020 door het inrichten van een thuiskantoor. Zo heb ik een sta-bureau aangeschaft en een WIFI-extender. Daarnaast steeg mijn footprint door verhoogde uitgaven aan opleidingskosten. Ik volgde in 2020 twee cursussen om een nog betere duurzame professional te worden.

Happy Planet Professionals

​Ben jij net als ik zelfstandig professional die maatschappelijk vooruitstrevend wil ondernemen? Sluit je dan aan bij het eerste en enige landelijke netwerk én keurmerk voor maatschappelijk vooruitstrevende zelfstandige professionals.